^Naspäť hore.

Máme koniec skúškového obdobia a pred nami je posledný víkend, kedy je možné si oddýchnuť. Od pondelka 13.2.2017 na fakulte začína nový semester s novými predmetmi, výzvami. Do nového semestra vstupujeme s menšími zmenami a to premiestnení doc. Ing. Petr Baron, PhD, doc. Ing. Imrich Vojtko, PhD. a Ing. Martin Pollák z ich pôvodných kancelárií do miestnosti č. 13. Taktiež medzi naše rady sme privítali Prof. Ing. Katarínu Monkovú, PhD., ktorá sedí v miestnosti č. 12. Všetky zmeny ohľadom pozície kolegov nájdete v kategórii Katedra/Personálne obsadenie. Tak ako obyčajne tento semester je zaujímavý pre 2. ročník Ing. a 3. ročník Bc. štúdia, kedy musia odovzdať svoje záverečné práce. Dĺžka semestra pre 2. ročník inžinierskeho štúdia je 6 týždňov, pre 3. ročník bakalárskeho štúdia 11 týždňov. Ostatné ročníky majú štandardnú dĺžku t.j. 13 týždňov. Ďalšie info ohľadom záverečných prác, odovzdaní sa dozviete neskôr.

Dňa 08.12.2016 sa uskutočnia miniobhajoby študentov I. stupňa štúdia. Vašou úlohou je zaslať prezentáciu a vypracovanú bakalársku prácu v šablóne na e-mail:Ing. Ludmila Nováková-Marcinčinová, PhD.Práce zasielajte do stredy 07.12.2016 do 20.00hod. Názov prezentácie a šablóny uveďte Vaše priezvisko. Na USB kľúči si doneste taktiež prácu a prezentáciu v prípade, že by nebol doručený e-mail. Študenti, ktorí majú vyučovanie o 15:05 s Ing. Cmorejom budú uvoľnené na 10-15 min. Športová aktivita s Dr. Harčaríkom bude zrušená. Podrobný zoznam môžte stiahnuť: Na tomto odkaze!

Po dva a pol mesačnej prestávke opäť začína kolobeh cvičení, prednášok a samozrejme skúšok. Nový akademický rok je predo dvermi. Hneď na začiatku Vás čaká FVT Fest, na ktorom vystúpia POLEMIC, k dispozícii bude guľáš a samozrejme nejaké to občerstvenie. Dúfame, že prváci vykročia pevnou nohou do vysokoškolského života, na oplátku končiace ročníky zvládnu svoje záverečné práce včas napísať a odovzdať. Nezabudnite v pondelok prebehne aj slávnostné otvorenie AR v aule na Štúrovej ulici.

Spoločnosť AUTO-COLOR, s.r.o. ponúka pracovné miesto pre absolventa na pozíciu obchodný zástupca v oblastiach povrchových úprav, antikoróznej ochrany a konštrukčného lepenia. Viac v tomto článku.