^Naspäť hore.

Oznamujeme naším študentom, že dňa 31.10.2016 dekan fakulty udeľuje dekanské voľno pre všetky stupne štúdia.

Po dva a pol mesačnej prestávke opäť začína kolobeh cvičení, prednášok a samozrejme skúšok. Nový akademický rok je predo dvermi. Hneď na začiatku Vás čaká FVT Fest, na ktorom vystúpia POLEMIC, k dispozícii bude guľáš a samozrejme nejaké to občerstvenie. Dúfame, že prváci vykročia pevnou nohou do vysokoškolského života, na oplátku končiace ročníky zvládnu svoje záverečné práce včas napísať a odovzdať. Nezabudnite v pondelok prebehne aj slávnostné otvorenie AR v aule na Štúrovej ulici.

Spoločnosť AUTO-COLOR, s.r.o. ponúka pracovné miesto pre absolventa na pozíciu obchodný zástupca v oblastiach povrchových úprav, antikoróznej ochrany a konštrukčného lepenia. Viac v tomto článku.