Harmonogram ING. štátnic – 18.5. – 22.5.2020 – I.KOMISIA

V tejto sekcií je zobrazený harmonogram inžinierskych štátnic – 2020 (I. KOMISIA) – 18.5. – 22.5.2020.
V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí v harmonograme prosím kontaktujte Ing. Moniku Törökovú, PhD. e-mailom (monika.torokova@tuke.sk). 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email