ICMAE 2018

Vážený kolegovia, milý priatelia!

Dovoľte nám, aby sme Vás čo najsrdečnejšie pozvali na: 

The 9th International Conference on Mechanical
and Aeorospace Engineering

ktorá sa uskutoční 10-13 Júla 2018 v Budapešti.

viac info: www.icmae.org