Digitalizácia sochy Ježiša Krista

Zachovanie kultúrneho dedičstva vytvorením virtuálnej kópie sochy Ježiša Krista

Virtuálna kópia sochy Márie Magdalény

Zachovanie kultúrneho dedičstva vytvorením virtuálnej kópie sochy Márie Magdalény od Majstra Pavla z Levoče.