Ing. Adrián Vodilka

Interný doktorand

english
 • +421 55 602 6360
 • adrian.vodilka@tuke.sk
 • Štúrova 31, Kancelária č. 14.

Hlavná oblasť, na ktorú sa interný doktorand zameriava, je implementácia prvkov reverzného inžinierstva do oblasti diagnostiky ťažko prístupných miest. Medzi ďalšie odborné znalosti patrí ovládanie rôznych CAD systémov, plošné modelovanie a FDM technológie.

ŽIVOTOPIS

 • 2020 – súčasnosť: Interný doktorand, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove.
 • 05/2018 – 03/2020: CAD dizajnér plôch, plošné modelovanie, nástrojárstvo, Porsche Werkzeugbau s. r. o., Dubnica nad Váhom.
Vzdelanie:
 • 09/2018 – 06/2020: Inžinier (Ing.) vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, štátna skúška v odbore: „Počítačová podpora výrobných technológií“ Technická Univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove.
 • 09/2015 – 06/2018: Bakalár (Bc.) vysokoškolské vzdelanie I. stupňa, štátna skúška v odbore: „Počítačová podpora výrobných technológií“ Technická Univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove.
 • 09/2011 – 06/2015: Stredoškolské štúdium „maturita“ v študijnom programe Grafik digitálnych médií, Stredná odborná škola technická v Humennom, Humenné.

jazykové znalosti

 • Anglický jazyk.
 • Ruský jazyk.

vedecká orientácia

 • CAD systémy; reverzné inžinierstvo; FDM technológie.

projekty

SPOLURIEŠITEĽ DOMÁCICH PROJEKTOV:
 • 1/0051/20 Výskum v oblasti nasadzovania reverzného inžinierstva do oblasti diagnostiky ťažko prístupných miest.
 • 1/0026/19 Výskum nástrojov generatívneho dizajnu pre oblasť aditívnych technológií s využitím robotického ramena.

pedagogické aktivity

VEDENIE CVIČENÍ Z PREDMETOV:
 • Počítačové modelovanie I.
 • Počítačová podpora výrobných technológií.