Ing. Anna Bašistová

Interný doktorand

english
 • +421 55 602 6360
 • anna.basistova@tuke.sk
 • Štúrova 31, Kancelária č. 14.

Kompetentnosť pracovníka spočíva z jej skúseností z vedného oboru výrobné technológie. Taktiež sa zaoberá technológiou virtuálnej reality. Ovláda prácu v softvéry Unity 3D na vytváranie vizuálnych efektov, 3D tlačených modelov, 3D modelovania a tvorba virtuálneho prostredia prepojeného s prvkami VR. Taktiež sa venuje 3D tlači a skúmaniu a vytváraniu materiálov pre túto technológiu. Ovláda CAD aplikácie ProE a Creo.

ŽIVOTOPIS

 • 2017 – súčasnosť: Interný doktorand, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove.
Vzdelanie:
 • 2015: Inžinier (Ing.) vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, štátna skúška v odbore: „Progresívne technológie“ Technická Univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove.
 • 2012: Bakalár (Bc.) vysokoškolské vzdelanie I. stupňa, štátna skúška v odbore: „Výrobné technológie“ Technická Univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove.

jazykové znalosti

 • Anglický jazyk.
 • Nemecký jazyk.

vedecká orientácia

 • 3D tlač; CAD systémy; FDM technológie; Unity 3D.

projekty

SPOLURIEŠITEĽ DOMÁCICH PROJEKTOV:
 • Kreovanie nových vzdelávacích nástrojov pre oblasť počítačového modelovania s implementáciou prvkov virtuálnej a rozšírenej reality.
 • Inovatívne metódy a formy vzdelávania pre potreby a rozvoj jazykových komunikačných zručností v rámci technického odborného cudzojazyčného študijného materiálu.
 • Implementácia filozofie Concurrent Engineering do vzdelávacieho nástroja v oblasti počítačovej podpory technologickej prípravy výroby.

zahraničné pobyty

 • 2019: Technical University of Cluj-Napoca, Machine Building Faculty – Department of Manufacturing Engineering.
 • 2018: Technical University of Cluj-Napoca, Machine Building Faculty – Department of Manufacturing Engineering.
 • 2018: University of Nyíregyháza, Engineering and Agriculture Faculty.

pedagogické aktivity

VEDENIE CVIČENÍ Z PREDMETOV:
 • Technická príprava výroby.
 • Projekt BP.
 • Technológie virtuálnej realit.