Ing. Eduard Franas

Interný doktorand

english
 • +421 55 602 6360
 • eduard.franas@tuke.sk
 • Štúrova 31, Kancelária č. 14.

Hlavná oblasť, na ktorú sa interný doktorand zameriava, je výskum využitia virtuálnej a rozšírenej reality. Medzi ďalšie odborné znalosti patrí ovládanie CAD/CAM softvérov (PTC Creo, Catia V5, Thingworx a Vuforia, Solid Edge, Siemens NX).

ŽIVOTOPIS

 • 2020 – súčasnosť: Interný doktorand, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove.
 • 2018 – 2020: Konštruktér, Altran CZ, a.s.
Vzdelanie:
 • 2018: Inžinier (Ing.) vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, štátna skúška v odbore: „Počítačová podpora výrobných technológií“ Technická Univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove.
 • 2016: Bakalár (Bc.) vysokoškolské vzdelanie I. stupňa, štátna skúška v odbore: „Počítačová podpora výrobných technológií“ Technická Univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove.
 • 2010: Stredoškolské štúdium „maturita“ v študijnom programe Technicko-informačné služby, Stredná priemyselná škola, Bardejov.

jazykové znalosti

 • Anglický jazyk.

vedecká orientácia

 • CAD systémy; virtuálna a rozšírená realita.

pedagogické aktivity

VEDENIE CVIČENÍ Z PREDMETOV:
 • Počítačové modelovanie I.
 • Technológie virtuálnej reality.