Ing. Karol Goryl

Interný doktorand

english
 • +421 55 602 6360
 • karol.goryl@tuke.sk
 • Štúrova 31, Kancelária č. 14.

Hlavná oblasť, na ktorú sa interný doktorand zameriava, je implementácia 3D tlače kompozitných materiálov technológiou CFF do oblasti robotiky. Ďalšími odbornými znalosťami doktoranda sú simulácie v softvéri RoboDK a ovládanie rôznych CAD systémov.

ŽIVOTOPIS

 • 2022 – súčasnosť: Interný doktorand, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove.
Vzdelanie:
 • 09/2020 – 05/2022: Inžinier (Ing.) vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, štátna skúška v odbore: „Počítačová podpora výrobných technológií“ Technická Univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove.
 • 09/2017 – 06/2020: Bakalár (Bc.) vysokoškolské vzdelanie I. stupňa, štátna skúška v odbore: „Počítačová podpora výrobných technológií“ Technická Univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove.
 • 2013 – 2017: Stredoškolské štúdium „maturita“, Gymnázium Tarasa Ševčenka, Prešov.

jazykové znalosti

 • Anglický jazyk.
 • Ruský jazyk.
 • Ukrajinský jazyk.

vedecká orientácia

 • CFF technológia; robototechnológie; CAD/CAM systémy.

pedagogické aktivity

VEDENIE CVIČENÍ Z PREDMETOV:
 • Počítačové modelovanie I.