Ing. Ján Vanca

Interný doktorand

english
 • +421 55 602 6360
 • jan.vanca@tuke.sk
 • Štúrova 31, Kancelária č. 14.

Hlavná oblasť, na ktorú sa interný doktorand zameriava, je výskum a simulácia dynamických skúšok technických zariadení a komponentov navrhnutých na báze poréznych štruktúr prostredníctvom CAD softvérov. Medzi ďalšie odborné znalosti patrí ovládanie rôznych CAD softvérov, tvorba aplikácií a programovanie.

ŽIVOTOPIS

 • 2019 – súčasnosť: Interný doktorand, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove.
Vzdelanie:
 • 2019: Inžinier (Ing.) vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, štátna skúška v odbore: „Počítačová podpora výrobných technológií“ Technická Univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove.
 • 2017: Bakalár (Bc.) vysokoškolské vzdelanie I. stupňa, štátna skúška v odbore: „Počítačová podpora výrobných technológií“ Technická Univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove.

jazykové znalosti

 • Anglický jazyk.

vedecká orientácia

 • CAD systémy; tvorba poréznych štruktúr; dynamické a statické skúšky; 3D tlač.

projekty

SPOLURIEŠITEĽ DOMÁCICH PROJEKTOV:
 • Implementácia inovatívnych prístupov do procesu výučby v oblasti počítačovej podpory navrhovania sofistikovaných produktov vhodných pre technológie aditívnej výroby.
 • Implementácia filozofie Concurrent Engineering do vzdelávacieho nástroja v oblasti počítačovej podpory technologickej prípravy výroby.

pedagogické aktivity

VEDENIE CVIČENÍ Z PREDMETOV:
 • Počítačové siete.
 • Počítačové modelovanie I.
 • Tvorba konštrukčnej dokumentácie na PC.