Ing. Martin Koroľ

Interný doktorand

english
 • +421 55 602 6360
 • martin.korol@tuke.sk
 • Štúrova 31, Kancelária č. 14.

Oblasť, na ktorú sa daný interný doktorand zameriava, je výskum a simulácia dynamických skúšok technických zariadení a komponentov navrhnutých na báze celulárnych štruktúr prostredníctvom CAD softvérov. Ovláda taktiež viacero CAD softvérov na tvorbu 3D modelov a tvorbu výkresovej dokumentácie.

ŽIVOTOPIS

 • 2021 – súčasnosť: Interný doktorand, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove.
 • 06/2019 – 08/2021: Pozícia konštruktéra vo firme Andritz Slovakia s.r.o. 
Vzdelanie:
 • 2017 – 2019: Inžinier (Ing.) vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, štátna skúška v odbore: „Počítačová podpora výrobných technológií“ Technická Univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove.
 • 2014 – 2017: Bakalár (Bc.) vysokoškolské vzdelanie I. stupňa, štátna skúška v odbore: „Počítačová podpora výrobných technológií“ Technická Univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove.
 • 2010 – 2014: Stredoškolské štúdium „maturita“ v študijnom programe Elektrotechnika, Stredná priemyselná škola v Snine.

jazykové znalosti

 • Anglický jazyk.

vedecká orientácia

 • Celulárne (bunkové) štruktúry; CAD systémy; FDM technológia; rapid prototyping.

pedagogické aktivity

VEDENIE CVIČENÍ Z PREDMETOV:
 •