Ing. Simona Konečná

Interná doktorandka

english
  • +421 55 602 6371
  • simona.konecna@tuke.sk
  • Štúrova 31, Kancelária č. 11.

Hlavná oblasť, na ktorú sa interná doktorandka zameriava je simulácia technologických procesov prepojená s proaktívnou údržbou. Poznatky, ktoré doktorandka nadobudla počas predchádzajúceho štúdia v odbore Monitoring a diagnostika technických zariadení implementuje do procesu simulácie technologických procesov. Medzi ďalšie odborné znalosti patrí ovládanie Adobe softvérov a rôznych CAD softvérov.

ŽIVOTOPIS

  • 2020 – súčasnosť: Interná doktorandka, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove.
Vzdelanie:
  • 2020: Inžinier (Ing.) vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, štátna skúška v odbore: „Monitoring a diagnostika technických zariadení“ Technická Univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove.
  • 2018: Bakalár (Bc.) vysokoškolské vzdelanie I. stupňa, štátna skúška v odbore: „Monitoring a diagnostika technických zariadení“ Technická Univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove.

jazykové znalosti

  • Anglický jazyk.

vedecká orientácia

  • Simulácia technologických procesov a systémov; CAD systémy; technická príprava výroby.

pedagogické aktivity

VEDENIE CVIČENÍ Z PREDMETOV:
  • Technická príprava výroby.
  • Projekt DP.