Odovzdávanie zadávacích listov​

Študenti KPPVT končiaceho inžinierskeho a bakalárskeho ročníka dennej a externej forme štúdia si môžu vyzdvihnúť zadávacie listy do svojich záverečných prác v dňoch 08-09.04.2019 (Pondelok – Utorok) v miestnosti č. 14.
Každý študent si musí prísť po zadávací list osobne.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email