Odovzdávanie záverečných prác
pre študentov Ing. s odkladom odovzdania

Odovzdávanie tlačených ZP v 2 exemplároch na katedre PPVT bude prebiehať v dňoch 2.5. – 4.5.2018 v miestnosti č. 15 v čase od 08:30 do 14:00.