Opravný termín z predmetu
INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE VO VÝROBE

Opravný termín sa uskutoční dňa 11.5.2018 (piatok) o 8.30 v miestností číslo 48.