Vedenie katedry

doc. Ing. Marek
Kočiško, PhD.

vedúci katedry

doc. Ing. Petr
Baron, PhD.

zástupca vedúceho katedry