PREVENTÍVNE OPATRENIA FVT TUKE V SÚVISLOSTI S COVID-19.

Vážení zamestnanci a študenti FVT,

v rámci preventívnych opatrení FVT TUKE v súvislosti s COVID-19 sa na základe rozhodnutia vedenia TUKE ruší vyučovací proces v prezenčnej forme štúdia do odvolania.

Dôrazne odporúčame študentom s trvalým pobytom v Slovenskej republike, aby opustili študentské domovy, zahraničným študentom s prechodným pobytom v Slovenskej republike odporúčame zostať v študentských domovoch a naďalej dodržiavať preventívne opatrenia vydané Technickou univerzitou v Košiciach a Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky.

Upozorňujeme, že v prípade výskytu nákazy na internátoch sa ubytovaní budú musieť podvoliť karanténnemu režimu.

Pedagogický proces bude prebiehať formou samoštúdia, alebo inou vhodnou metódou. Týmto vyzývame všetkých zamestnancov zapojených do vzdelávacieho procesu, aby študentom poskytli všetky potrebné informácie a podklady, aby sa mohli počas prerušenia prezenčnej výučby venovať samoštúdiu.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823

Vedenie FVT TUKE.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email