Odovzdávanie zadávacích listov záverečných prác KPPVT

Ing. Monika Telišková, PhD. - kancelária č.d.: 009

2. Ing. ročník - 20.04.2018 (piatok) v čase od: 11:30 do 13:30
3. Bc. ročník - 23.03.2018 (pondelok) v čase od: 08:00 do 11:00

Keďže je potrebný Váš podpis, je potrebné prísť OSOBNE!