Štátnice 2019

obalka
Štátnice 2019

Väzba záverečnej práce

Každá záverečná práca musí byť vyhotovená v dvoch exemplároch v tvrdej väzbe. Obálka záverečnej práce musí obsahovať: v hornej časti – názov univerzity a fakulty v strednej časti – názov práce a typ práce (Bakalárska práca, Diplomová práca) v spodnej časti – rok odovzdania, meno a priezvisko študenta na chrbte

Viac informácií »
post
Štátnice 2019

Termín potvrdzovania licenčných zmlúv zaregistrovaných diplomových prác do Univerzitnej knižnice TUKE

OZNAM pre študentov 2. ročníka inžinierskeho štúdia v dennej forme a študentov 3. ročníka inžinierskeho štúdia v externej forme Termín potvrdzovania licenčných zmlúv zaregistrovaných diplomových prác do Univerzitnej knižnice TUKE a tlačiva o pozdĺžnostiach bude prebiehať v Knižnici FVT TUKE na ulici Bayerova 1, Prešov, 3. poschodie v dňoch: 25.04

Viac informácií »
post
Štátnice 2019

Termín potvrdzovania licenčných zmlúv zaregistrovaných bakalárskych prác do Univerzitnej knižnice TUKE

OZNAM pre študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia v dennej forme Termín potvrdzovania licenčných zmlúv zaregistrovaných bakalárskych prác do Univerzitnej knižnice TUKE a tlačiva o pozdĺžnostiach bude prebiehať v Knižnici FVT TUKE na ulici Bayerova 1, Prešov, 3. poschodie v dňoch: 16.05 – 17. 05. 2019 od 8.00 do 14.30 hod.

Viac informácií »
time
Štátnice 2019

Odovzdávanie zadávacích listov​

Študenti KPPVT končiaceho inžinierskeho a bakalárskeho ročníka dennej a externej forme štúdia si môžu vyzdvihnúť zadávacie listy do svojich záverečných prác v dňoch 08-09.04.2019 (Pondelok – Utorok) v miestnosti č. 14.Každý študent si musí prísť po zadávací list osobne.

Viac informácií »

odovzdávanie
záverečných Bc. prác

denné a externé štúdium

Odovzdať záverečnú prácu
bude možné
ŠTVRTOK a PIATOK
od 08.00 do 14.00
v miestnosti č.14.

Každý študent si musí prácu prísť odovzdať osobne.