Harmonogram štúdia

Začiatok akademického roka:

24.9.2018

Slávnostné otvorenie AR:

24.09.2018 o 13:30 hod.

Koniec akademíckeho roka:

31.08.2019

Imatrikulácia:

14.11.2018

Začiatok akademického roka:

24.9.2018

Slávnostné otvorenie AR:

24.09.2018 o 13:30 hod.

Koniec akademíckeho roka:

31.08.2019

Imatrikulácia:

14.11.2018

DENNÉ ŠTÚDIUM

zimný semester

všetký ročníky

Výučba
24.09.2018 – 21.12.2018

Zimné prázdniny
22.12.2018 – 01.01.2019

Skúškové obdobie ZS
02.01.2019 – 08.02.2019

letný semester

3. ročník bc. štúdium

Výučba
11.02.2019 – 26.04.2019

Skúškové obdobie LS
29.04.2019 – 10.05.2019

Príprava na štátne skúšky
29.04.2019 – 17.05.2019

Odovzdanie záverečnej práce
13.05.2019 – 17.05.2019

Príprava a konanie štátnych skúšok
20.05.2019 – 14.06.2019

Promócie
28.06.2019

letný semester

postupové ročníky

Výučba
11.02.2019 – 10.05.2019

Skúškové obdobie LS
13.05.2019 – 28.06.2019

Hlavné prázdniny
01.07.2019 – 31.08.2019

letný semester

2. ročník ing. štúdium

Výučba
11.02.2019 – 29.03.2019

Skúškové obdobie LS
01.04.2019 – 12.04.2019

Príprava na štátne skúšky
01.04.2019 – 26.04.2019

Odovzdanie záverečnej práce
23.04.2019 – 26.04.2019

Príprava a konanie štátnych skúšok
29.04.2019 – 24.05.2019

Promócie
07.06.2019

zimný semester

všetký ročníky

letný semester

3. ročník bc. štúdium

letný semester

postupové ročníky

letný semester

2. ročník ing. štúdium

Výučba
24.09.2018 – 21.12.2018

Výučba
11.02.2019 – 26.04.2019

Výučba
11.02.2019 – 10.05.2019

Výučba
11.02.2019 – 29.03.2019

Zimné prázdniny
22.12.2018 – 01.01.2019

Skúškové obdobie LS
29.04.2019 – 10.05.2019

Skúškové obdobie LS
13.05.2019 – 28.06.2019

Skúškové obdobie LS
01.04.2019 – 12.04.2019

Skúškové obdobie ZS
02.01.2019 – 08.02.2019

Príprava na štátne skúšky
29.04.2019 – 17.05.2019

Hlavné prázdniny
01.07.2019 – 31.08.2019

Príprava na štátne skúšky
01.04.2019 – 26.04.2019

Odovzdanie záverečnej práce
13.05.2019 – 17.05.2019

Odovzdanie záverečnej práce
23.04.2019 – 26.04.2019

Príprava a konanie štátnych skúšok
20.05.2019 – 14.06.2019

Príprava a konanie štátnych skúšok
29.04.2019 – 24.05.2019

Promócie
28.06.2019

Promócie
07.06.2019

EXTERNÉ ŠTÚDIUM

zimný semester

všetký ročníky

Výučba
24.09.2018 – 21.12.2018

Zimné prázdniny
22.12.2018 – 01.01.2019

Skúškové obdobie ZS
02.01.2019 – 08.02.2019

letný semester

3. ročník bc. štúdium

Výučba
11.02.2019 – 23.03.2019

Skúškové obdobie LS
01.04.2019 – 12.04.2019

Príprava na štátne skúšky
01.04.2019 – 26.04.2019

Odovzdanie záverečnej práce
23.04.2019 – 26.04.2019

Príprava a konanie štátnych skúšok
29.04.2019 – 24.05.2019

Promócie
07.06.2019

letný semester

postupové ročníky

Výučba
11.02.2019 – 10.05.2019

Skúškové obdobie LS
13.05.2019 – 28.06.2019

Hlavné prázdniny
01.07.2019 – 31.08.2019

letný semester

2. ročník ing. štúdium

Výučba
11.02.2019 – 10.05.2019

Skúškové obdobie LS
13.05.2019 – 28.06.2019

Príprava na štátne skúšky
01.04.2019 – 26.04.2019

Odovzdanie záverečnej práce
22.04.2019 – 26.04.2019

Príprava a konanie štátnych skúšok
29.04.2019 – 24.05.2019

Promócie
07.06.2019

zimný semester

všetký ročníky

letný semester

3. ročník bc. štúdium

letný semester

postupové ročníky

letný semester

2. ročník ing. štúdium

Výučba
24.09.2018 – 21.12.2018

Výučba
11.02.2019 – 23.03.2019

Výučba
11.02.2019 – 10.05.2019

Výučba
11.02.2019 – 10.05.2019

Zimné prázdniny
22.12.2018 – 01.01.2019

Skúškové obdobie LS
01.04.2019 – 12.04.2019

Skúškové obdobie LS
13.05.2019 – 28.06.2019

Skúškové obdobie LS
13.05.2019 – 28.06.2019

Skúškové obdobie ZS
02.01.2019 – 08.02.2019

Príprava na štátne skúšky
01.04.2019 – 26.04.2019

Hlavné prázdniny
01.07.2019 – 31.08.2019

Príprava na štátne skúšky
01.04.2019 – 26.04.2019

Odovzdanie záverečnej práce
23.04.2019 – 26.04.2019

Odovzdanie záverečnej práce
22.04.2019 – 26.04.2019

Príprava a konanie štátnych skúšok
29.04.2019 – 24.05.2019

Príprava a konanie štátnych skúšok
29.04.2019 – 24.05.2019

Promócie
07.06.2019

Promócie
07.06.2019