Väzba záverečnej práce

Každá záverečná práca musí byť vyhotovená v dvoch exemplároch v tvrdej väzbe.
Obálka záverečnej práce musí obsahovať:

  • v hornej časti – názov univerzity a fakulty
  • v strednej časti – názov práce a typ práce (Bakalárska práca, Diplomová práca)
  • v spodnej časti – rok odovzdania, meno a priezvisko študenta
  • na chrbte väzby – rok odovzdania, meno a priezvisko študenta

Obal práce by mal byť v tmavej farbe so zlatým písmom.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email