KPPVT v boji s COVID-19

Situácia spojená so šírením COVID-19 vo svete nás všetkých ovplyvňuje. Jednotlivé štáty na takúto enormnú nákazu neboli pripravené. Vzhľadom na rýchlosť postupu vírusu v rozličných regiónoch sveta dostupnosť ochranných prostriedkov, liekov a ďalšieho zdravotníckeho vybavenia je značne obmedzená. Aj keď mnohé fabriky preorientovali svoje výrobné prevádzky, v prvotnej fáze je ťažké zabezpečiť dostupnosť potrebného materiálu pre všetkých.

Na vzniknutú situáciu zareagovali aj zamestnanci našej katedry a v marci sa pripojili prvý jednotlivci k iniciatíve POMÔŽ NEMOCNICI. Vzhľadom na enormný nedostatok ochranných pomôcok sa do výroby ochranných štítov zapojilo viacero členov celej Fakulty výrobných technológií so sídlom v Prešove Technickej Univerzity v Košiciach. 

Naša katedra dočasne transformovala Laboratórium Reverzného Inžinierstva na malosériovú dielňu pre výrobu ochranných štítov. Postupne sme prešli od 3D tlače rámov k výrobe kompletných zostáv štítov a to aj vďaka spolupráci so spoločnosťou Cofin, a.s., ktorá nám bezplatne dodala prvé ochranné fólie.   Pri výrobe masiek a ďalších pomôcok ako kľučky na predlaktia sa inšpirujeme predlohami zo sveta, ale s kolektívom pracujeme aj na nových celotvárových ochranných maskách s využitím vákuového formovania. To všetko je možné hlavne vďaka podpore vedenia fakulty, ktoré  uvoľnilo finančné prostriedky a umožnilo tak v značnej miere zvýšiť výrobné kapacity laboratória. Tieto prostriedky nielenže  umožnili nákup prídavného vybavenia a materiálu potrebného na výrobu, ale hlavne zaručili, že všetky štíty vyrábané na fakulte boli distribuované do okolitých zdravotníckych prevádzok bezplatne. K dnešnému dňu sme vyrobili ochranné štíty v hodnote vyše 6 000,00 €. Denne sme schopní vytlačiť približne 60 rámov na štíty. Toto číslo poskytuje minimálnu dennú výrobnú kapacitu, keďže nepretržitá prevádzka strojov vzhľadom na ich údržbu nie je možná.

Zapojení zamestnanci sú si vedomí, že aditívna výroba je značne pomalá, ale poskytuje priestor na začatie s výrobou ihneď ako nastane požiadavka a vznikne prvý model produktu. V čase potrebnom na nastavenie efektívnejšej výroby, ktorý je často v horizonte dvoch a viac týždňov sme boli schopní prvé ochranné pomôcky postupne distribuovať k ľudom, ktorí ich potrebujú hneď od prvého dňa. Veríme, že za pár dní potrebného vybavenia bude všade dostatok, ale nateraz s našou prácou nekončíme a naďalej dodávame ochranné masky všade tam, kde sú potrebné. 

Ďakujeme Vám všetkým, že ste nám Vašou disciplinovanosťou dali dostatok času nato, aby sme pomohli doplniť vybavenie našich zdravotníkov.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email