pracovníci

prof. Ing. Marek Kočiško, PhD.

profesor, vedúci katedry

 • +421 55 602 6354
 • marek.kocisko@tuke.sk
 • Štúrova 31, Kancelária č. 9.

doc. Ing. Petr Baron, PhD.

docent, zástupca vedúceho katedry

 • +421 55 602 6349
 • petr.baron@tuke.sk
 • Štúrova 31, Kancelária č 13.
 • +421 55 602 6364
 • vieroslav.molnar@tuke.sk
 • Štúrova 31, Kancelária č 62.
 • +421 55 602 6370
 • katarina.monkova@tuke.sk
 • Štúrova 31, Kancelária č 12.

Ing. Martin Pollák, PhD.

odborný asistent

 • +421 55 602 6460
 • martin.pollak@tuke.sk
 • Štúrova 31, Kancelária č 15.

Ing. Jozef Török, PhD.

odborný asistent

 • +421 55 602 6432
 • jozef.torok@tuke.sk
 • Štúrova 31, Kancelária č 16.

Ing. Jakub Kaščak, PhD.

odborný asistent

 • +421 55 602 6349
 • jakub.kascak@tuke.sk
 • Štúrova 31, Kancelária č 13.

Ing. Jozef Tkáč, PhD.

odborný asistent

 • +421 55 602 6364
 • jozef.tkac@tuke.sk
 • Štúrova 31, Kancelária č 62.
 • +421 55 602 6370
 • ludmila.novakovamarcincinova@tuke.sk
 • Štúrova 31, Kancelária č 12.

Ing. Monika Töröková, PhD.

výskumný pracovník

 • ---
 • monika.torokova@tuke.sk
 • Štúrova 31, Kancelária č ---.

Ing. Adrián Vodilka, PhD.

VÝSKUMNÝ PRACOVNÍK

 • +421 55 602 6360
 • adrian.vodilka@tuke.sk
 • Štúrova 31, Kancelária č 14.

Ing. Peter Gabštur

INTERNý DOKTORAND​

 • +421 55 602 6314
 • peter.gabstur@tuke.sk
 • Štúrova 31, Kancelária č 8.

Ing. Karol Goryl

INTERNý DOKTORAND​

 • +421 55 602 6360
 • karol.goryl@tuke.sk
 • Štúrova 31, Kancelária č 14.

Ing. Ján Ivan

INTERNý DOKTORAND​

 • +421 55 602 6314
 • jan.ivan@tuke.sk
 • Štúrova 31, Kancelária č 8.

Ing. Martin Koroľ

INTERNý DOKTORANd

 • +421 55 602 6314
 • martin.korol@tuke.sk
 • Štúrova 31, Kancelária č 8.

Ing. Oleksandr Pivtorak

INTERNý DOKTORAND​

 • +421 55 602 6314
 • oleksandr.pivtorak@tuke.sk
 • Štúrova 31, Kancelária č 8.