pracovníci

doc. Ing, Marek Kočiško, PhD.

vedúci katedry, docent

 • +421 55 602 6354
 • marek.kocisko@tuke.sk
 • Štúrova 31, číslo dverí 9.
 • +421 55 602 6370
 • katarina.monkova@tuke.sk
 • Štúrova 31, číslo dverí 12.
 • +421 55 602 6364
 • vieroslav.molnar@tuke.sk
 • Štúrova 31, číslo dverí 8.

doc. Ing. Petr Baron, PhD.

docent, zástupca vedúceho katedry

 • +421 55 602 6349
 • petr.baron@tuke.sk
 • Štúrova 31, číslo dverí 13.
 • +421 55 602 6349
 • imrich.vojtko@tuke.sk
 • Štúrova 31, číslo dverí 13.

Ing. Martin Pollák, PhD.

odborný asistent

 • +421 55 602 6349
 • martin.pollak@tuke.sk
 • Štúrova 31, číslo dverí 13.

Ing. Jozef Török, PhD.

odborný asistent

 • +421 55 602 6432
 • jozef.torok@tuke.sk
 • Štúrova 31, číslo dverí 16.
 • +421 55 602 6370
 • ludmila.marcincinova@tuke.sk
 • Štúrova 31, číslo dverí 12.

Ing. Ladislav Novotný, PhD.

výskumný pracovník

 • +421 55 602 6364
 • ladislav.novotny@tuke.sk
 • Štúrova 31, číslo dverí 8.

Ing. Monika Telišková, PhD.

výskumný pracovník

 • +421 55 602 6371
 • monika.teliskova@tuke.sk
 • Štúrova 31, číslo dverí 9.

Ing. Lukáš Blaško

interný doktorand

 • +421 55 602 6460
 • lukas.blasko@tuke.sk
 • Štúrova 31, číslo dverí 15.

Ing. Anna Galdunová

interný doktorand

 • +421 55 602 6360
 • anna.galdunova@tuke.sk
 • Štúrova 31, číslo dverí 14.

Ing. Jakub Kaščák

interný doktorand

 • +421 55 602 6360
 • jakub.kascak@tuke.sk
 • Štúrova 31, číslo dverí 14.

Ing. Ondrej Petruška

interný doktorand

 • +421 55 602 6460
 • ondrej.petruska@tuke.sk
 • Štúrova 31, číslo dverí 15.

Ing. Jozef Tkáč

interný doktorand

 • +421 55 602 6460
 • jozef.tkac@tuke.sk
 • Štúrova 31, číslo dverí 15.

© 2018 Katedra počítačovej podpory výrobných technológií