pracovníci

prof. Ing. Marek Kočiško, PhD.

profesor, vedúci katedry

 • +421 55 602 6354
 • marek.kocisko@tuke.sk
 • Štúrova 31, Kancelária č. 9.

doc. Ing. Petr Baron, PhD.

docent, zástupca vedúceho katedry

 • +421 55 602 6349
 • petr.baron@tuke.sk
 • Štúrova 31, Kancelária č 13.
 • +421 55 602 6364
 • vieroslav.molnar@tuke.sk
 • Štúrova 31, Kancelária č 8.
 • +421 55 602 6370
 • katarina.monkova@tuke.sk
 • Štúrova 31, Kancelária č 12.

Ing. Martin Pollák, PhD.

odborný asistent

 • +421 55 602 6460
 • martin.pollak@tuke.sk
 • Štúrova 31, Kancelária č 15.

Ing. Jozef Török, PhD.

odborný asistent

 • +421 55 602 6432
 • jozef.torok@tuke.sk
 • Štúrova 31, Kancelária č 16.

Ing. Jakub Kaščak, PhD.

odborný asistent

 • +421 55 602 6349
 • jakub.kascak@tuke.sk
 • Štúrova 31, Kancelária č 13.
 • +421 55 602 6370
 • ludmila.novakovamarcincinova@tuke.sk
 • Štúrova 31, Kancelária č 12.

Ing. Monika Töröková, PhD.

výskumný pracovník

 • +421 55 602 6371
 • monika.torokova@tuke.sk
 • Štúrova 31, Kancelária č 11.

Ing. Jozef Tkáč, PhD.

výskumný pracovník

 • +421 55 602 6364
 • jozef.tkac@tuke.sk
 • Štúrova 31, Kancelária č 8.

Ing. Eduard Franas

INTERNÝ DOKTORAND​

 • +421 55 602 6360
 • eduard.franas@tuke.sk
 • Štúrova 31, Kancelária č 14.

Ing. Karol Goryl

INTERNý DOKTORAND​

 • +421 55 602 6360
 • karol.goryl@tuke.sk
 • Štúrova 31, Kancelária č 14.

Ing. Simona Konečná

INTERNÁ DOKTORAND​KA

 • +421 55 602 6371
 • simona.konecna@tuke.sk
 • Štúrova 31, Kancelária č 11.

Ing. Martin Koroľ

INTERNý DOKTORANd

 • +421 55 602 6360
 • martin.korol@tuke.sk
 • Štúrova 31, Kancelária č 14.

Ing. Adrián Vodilka

INTERNý DOKTORANd

 • +421 55 602 6360
 • adrian.vodilka@tuke.sk
 • Štúrova 31, Kancelária č 14.