pracovníci

doc. Ing. Marek Kočiško, PhD.

vedúci katedry, docent

 • +421 55 602 6354
 • marek.kocisko@tuke.sk
 • Štúrova 31, Kancelária č. 9.

doc. Ing. Petr Baron, PhD.

docent, zástupca vedúceho katedry

 • +421 55 602 6349
 • petr.baron@tuke.sk
 • Štúrova 31, Kancelária č 13.
 • +421 55 602 6364
 • vieroslav.molnar@tuke.sk
 • Štúrova 31, Kancelária č 8.
 • +421 55 602 6370
 • katarina.monkova@tuke.sk
 • Štúrova 31, Kancelária č 12.

Ing. Martin Pollák, PhD.

odborný asistent

 • +421 55 602 6349
 • martin.pollak@tuke.sk
 • Štúrova 31, Kancelária č 13.

Ing. Jozef Török, PhD.

odborný asistent

 • +421 55 602 6432
 • jozef.torok@tuke.sk
 • Štúrova 31, Kancelária č 16.
 • +421 55 602 6370
 • ludmila.novakovamarcincinova@tuke.sk
 • Štúrova 31, Kancelária č 12.
Novotny

Ing. Ladislav Novotný, PhD.

výskumný pracovník

 • +421 55 602 6364
 • ladislav.novotny@tuke.sk
 • Štúrova 31, Kancelária č 8.

Ing. Monika Töröková, PhD.

výskumný pracovník

 • +421 55 602 6371
 • monika.torokova@tuke.sk
 • Štúrova 31, Kancelária č 9.

Ing. Anna Bašistová

interný doktorand

 • +421 55 602 6360
 • anna.basistova@tuke.sk
 • Štúrova 31, Kancelária č 14.

Ing. Jakub Kaščak

interný doktorand

 • +421 55 602 6349
 • jakub.kascak@tuke.sk
 • Štúrova 31, Kancelária č 13.

Ing. Juraj Kundrík

interný doktorand

 • +421 55 602 6360
 • juraj.kundrik@tuke.sk
 • Štúrova 31, Kancelária č 14.

Ing. Jozef Tkáč

interný doktorand

 • +421 55 602 6360
 • jozef.tkac@tuke.sk
 • Štúrova 31, Kancelária č 14.

Ing. Ján Vanca

interný doktorand

 • +421 55 602 6360
 • jan.vanca@tuke.sk
 • Štúrova 31, Kancelária č 14.