Úžitkové vzory

 • Tlačová hlava na kompozitnú aditívnu výrobu na rameno robota / Martin Pollák, Jozef Török Spôsob prístupu: https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/50067-2021… – Banská Bystrica : [s.n.] – 2022. – 6 s..
  [POLLÁK, Martin – TÖRÖK, Jozef]
 • Viacúčelové držadlo na posilňovanie paže / Gabriel Harčarik, Jozef Török Spôsob prístupu: https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/50075-2021… – Banská Bystrica : ÚPV SR – 2021. – 9 s..
  [HARČARIK, Gabriel – TÖRÖK, Jozef]
 • Konštrukčné riešenie modulárnej mobilnej bunky / Jakub Kaščak, Monika Rusinková, Darina Dupláková Spôsob prístupu: https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/50048-2021… – Banská Bystrica : ÚPV SR – 2021. – 6 s..
  [RUSINKOVÁ, Monika – KAŠČAK, Jakub – DUPLÁKOVÁ, Darina]
 • Tlačová hlava s extrudérom na dávkovanie termoplastického materiálu / Martin Pollák, Monika Töröková, Jakub Kaščak Spôsob prístupu: https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/50034-2020… – Banská Bystrica : [s.n.] – 2020. – 5 s..
  [POLLÁK, Martin – TÖRÖKOVÁ, Monika – KAŠČAK, Jakub]
 • Zariadenie na zvýšenie bezpečnosti pri práci s rotačnými časťami strojov / Radoslav Kreheľ, Martin Pollák – Banská Bystrica : ÚPV SR – 2018. – 7 s..
  [KREHEĽ, Radoslav – POLLÁK, Martin]
 • Skúšobné zariadenie pre dopravné pásy hadicových dopravníkov na meranie materiálových chrakteristík pomocou multiaxialného tlaku / Peter Michalik … [et al.] – Banská Bystrica : [s.n.] – 2018. – 4 s..
  [MICHALIK, Peter – FEDORKO, Gabriel – MOLNÁR, Vieroslav – TOMEČEK, Juraj]
 • Laserová nadstavba na kameru videoskopu / Monika Telišková … [et al.] Spôsob prístupu: https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/50006-2017… – Banská Bystrica : ÚPV SR – 2018. – 4 s..
  [TÖRÖKOVÁ, Monika – KOČIŠKO, Marek – TÖRÖK, Jozef – PETRUS, Jaroslav]
 • Podávač tkaniny pre tlačovú hlavicu / Ľudmila Nováková-Marcinčinová … [et al.] Spôsob prístupu: https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/50013-2016… – Banská Bystrica : ÚPV SR – 2018. – 5 s..
  [NOVÁKOVÁ-MARCINČÍNOVÁ, Ľudmila – BARNA, Jozef – TÖRÖKOVÁ, Monika – VYSOCKÝ, Tomáš – NOVÁKOVÁ-MARCINČÍNOVÁ, Ema]
 • Zapojenie rozširujúceho vnemového prvku / Jozef Török, Marek Kočiško, Monika Telišková Spôsob prístupu: https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/50007-2017… – Banská Bystrica : ÚPV SR – 2018. – 5 s..
  [TÖRÖK, Jozef – KOČIŠKO, Marek – TÖRÖKOVÁ, Monika]
 • Materiálový zásobník pre tlačovú hlavicu / Ľudmila Nováková-Marcinčínová … [et al.] – Banská Bystrica : ÚPV SR – 2017. – 8 s.
  [NOVÁKOVÁ-MARCINČÍNOVÁ, Ľudmila – BARNA, Jozef – TÖRÖK, Jozef – CMOREJ, Tomáš – NOVÁKOVÁ-MARCINČÍNOVÁ, Ema]
 • Skúšobné zariadenie na napínanie krycích vrstiev dopravného pásu multiaxiálným ťahom / Gabriel Fedorko … [et al.] – Banská Bystrica : ÚPV SK – 2017. – 4 s..
  [FEDORKO, Gabriel – MOLNÁR, Vieroslav – MICHALIK, Peter – KREŠÁK, Jozef]
 • Valčeková stolica na meranie normálových kontaktných síl pásového dopravníka / Gabriel Fedorko … [et al.] Spôsob prístupu: https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/87-2016… – Banská Bystrica : ÚPV SR – 2017. – 4 s..
  [FEDORKO, Gabriel – MOLNÁR, Vieroslav – MICHALIK, Peter – KUĽKA, Jozef – MANTIČ, Martin]
 • Lineárny materiálový zásobník pre tlačovú hlavicu
  Prihláška úžitkového vzoru č. 50011-2016. Banská Bystrica : ÚPV SR – 2016. – 6 s
  PÔVODCA PATENTU: NOVÁKOVÁ – MARCINČÍNOVÁ, Ľudmila – TELIŠKOVÁ, Monika – BARNA, Jozef – TÖRÖK, Jozef – CMOREJ, Tomáš – VYSOCKÝ, Tomáš – NOVÁKOVÁ – MARCINČÍNOVÁ, Ema
 • Redukčná prevodovka s vlnovcom a predĺženým vstupným hriadeľom
  Prihláška úžitkového vzoru č. 50062-2016. Banská Bystrica : ÚPV SR – 2016. – 4 s
  PÔVODCA PATENTU: BALARA, Milan – VOJTKO, Imrich – TÓTHOVÁ, Mária
 • Redukčná prevodovka s vlnovcom a predĺženým výstupným hriadeľom
  Prihláška úžitkového vzoru č. 50104-2016. Banská Bystrica : ÚPV SR – 2016. – 5 s
  PÔVODCA PATENTU: BALARA, Milan – TÓTHOVÁ, Mária – VOJTKO, Imrich
 • Tangenciálny sústružnícky nôž s vnútorným vedením triesok
  Prihláška úžitkového vzoru č. 50064-2015. Banská Bystrica : ÚPV SR – 2015. – 3 s
  PÔVODCA PATENTU: MATIJA, Rudolf –VASILKO, Karol – VOJTKO, Imrich
 • Prípravok na upnutie sústružníckych nožov
  Prihláška úžitkového vzoru č. 50065-2015. Banská Bystrica : ÚPV SR – 2015. – 3 s
  PÔVODCA PATENTU: MATIJA, Rudolf –VASILKO, Karol – VOJTKO, Imrich
 • Držiak sústružníckeho noža s rýchlym upínaním vymeniteľných rezných platničiek
  Prihláška úžitkového vzoru č. 50066-2015. Banská Bystrica : ÚPV SR – 2015. – 3 s
  PÔVODCA PATENTU: MATIJA, Rudolf –VASILKO, Karol – VOJTKO, Imrich
 • Ochranná rukavica so svalovým rozlíšením
  Prihláška úžitkového vzoru č. 50134-2015. Banská Bystrica : ÚPV SR – 2015. – 4 s
  PÔVODCA PATENTU: BARNA, Jozef – TÖRÖK, Jozef – KOČIŠKO, Marek – CMOREJ, Tomáš
 • Zapojenie na ovládanie dátovej rukavice
  Prihláška úžitkového vzoru č. 50138-2015. Banská Bystrica : ÚPV SR – 2015. – 4 s
  PÔVODCA PATENTU: BARNA, Jozef – TÖRÖK, Jozef – KOČIŠKO, Marek
 • Obojsmerná poistka
  Prihláška úžitkového vzoru č. 50139-2015. Banská Bystrica : ÚPV SR – 2015. – 8 s
  PÔVODCA PATENTU: BARNA, Jozef – TÖRÖK, Jozef – KOČIŠKO, Marek – BORTŇÁK, Pavol
 • Zariadenie na snímanie vibrácií s bezdrôtovým prenosom údajov o vibráciách
  Prihláška úžitkového vzoru č. 50124-2015. Banská Bystrica : ÚPV SR – 2015. – 4 s
  PÔVODCA PATENTU: MONKOVÁ, Katarína – MONKA, Peter – BALARA, Milan – HREHOVÁ, Stella
 • Zariadenie na bezkontaktné meranie opotrebenia výrobného nástroja
  Prihláška úžitkového vzoru č. 50023-2015. Banská Bystrica : ÚPV SR – 2015. – 5 s
  PÔVODCA PATENTU: KREHEĽ, Radoslav – POLLÁK, Martin
 • Zariadenie na bezkontaktné, kontinuálne meranie priemeru obrobku
  Prihláška úžitkového vzoru č. 50058-2015. Banská Bystrica : ÚPV SR – 2015. – 4 s
  PÔVODCA PATENTU: KREHEĽ, Radoslav – POLLÁK, Martin
 • Posuvný mechanizmus na korekciu polohy sústružníckeho noža
  Prihláška úžitkového vzoru č. 50062-2015. Banská Bystrica : ÚPV SR – 2015. – 4 s
  PÔVODCA PATENTU: KREHEĽ, Radoslav – POLLÁK, Martin
 • Zariadenie na zvýšenie bezpečnosti pri práci s rotačnými časťami strojov
  Prihláška úžitkového vzoru č. 50128-2015. Banská Bystrica : ÚPV SR – 2015. – 5 s
  PÔVODCA PATENTU: KREHEĽ, Radoslav – POLLÁK, Martin
 • Segmentová výhrevná doska
  Prihláška úžitkového vzoru č. 50137-2015. Banská Bystrica : ÚPV SR – 2015. – 4 s
  PÔVODCA PATENTU: BARNA, Jozef – TÖRÖK, Jozef – TELIŠKOVÁ, Monika
 • Valčeková stolica na snímanie kontaktných síl hadicového dopravníka
  Prihláška úžitkového vzoru č. 165-2015. Banská Bystrica : ÚPV SR – 2015. – 3 s
  PÔVODCA PATENTU: MICHALIK, Peter – MOLNÁR, Vieroslav – FEDORKO, Gabriel – ZAJAC, Jozef
 • Skúšobné zariadenie na napínanie krycích vrstiev dopravného pásu multiaxiálnym ťahom
  Prihláška úžitkového vzoru č. 177-2015. Banská Bystrica : ÚPV SR – 2015. – 4 s
  PÔVODCA PATENTU: FEDORKO, Gabriel – MOLNÁR, Vieroslav – MICHALIK, Peter – KREŠÁK, Jozef
 • Valčeková stolica na meranie normálových kontaktných síl pásového dopravníka
  Prihláška úžitkového vzoru č. 87-2016. Banská Bystrica : ÚPV SR – 2015. – 4 s
  PÔVODCA PATENTU: FEDORKO, Gabriel – MOLNÁR, Vieroslav – MICHALIK, Peter – KUĽKA, Jozef – MANTIČ, Martin
 • Systém na meranie vibrácií v pracovných strojoch optoelektronickým prenosom údajov
  Prihláška úžitkového vzoru č. 50137-2014. Banská Bystrica : ÚPV SR – 2014. – 4 s
  PÔVODCA PATENTU: BALARA, Milan – VOJTKO, Imrich – VAGASKÁ, Alena – HREHOVÁ, Stella – KRCHOVÁ, Denisa
 • Redukčná prevodovka s vlnovcom
  Prihláška úžitkového vzoru č. 50139-2014. Banská Bystrica : ÚPV SR – 2014. – 4 s
  PÔVODCA PATENTU: BALARA, Milan – PITEĽ, Ján – VOJTKO, Imrich
 • Systém merania vibrácií v pracovných strojoch
  Prihláška úžitkového vzoru č. 50085-2014. Banská Bystrica : ÚPV SR – 2014. – 4 s
  PÔVODCA PATENTU: KURIC, Ivan – BALARA, Milan – KOČIŠKO, Marek – HREHOVÁ, Stella – KRCHOVÁ, Denisa