laboratória

Laboratórium aplikácií IT v priemysle

LABORATORY OF IT APPLICATIONS IN INDUSTRY

Laboratórium IMAP (Integrovaná Mobilná Analýza Procesov)

IMAP Laboratory (Integrated Mobile Process Analysis)

Laboratórium počítačovej podpory výrobných technológií

Laboratory of computer aided manufacturing technologies

Laboratórium počítačových simulácií a analýz

Laboratory of computer simulations and analyzes

Laboratórium reverzného inžinierstva

Reverse Engineering Laboratory

Laboratórium virtuálnej reality

Virtual reality laboratory