Partneri

1. prešovská nástrojáreň, s.r.o.

Vývoj skenovacieho zariadenia

BEKER-MP, s.r.o.

Skenovanie povrchov, reverzné inžinierstvo

GOMA ELEKTRO, s.r.o.

Výskum v oblasti nových postupov programovania robotov

ILD SK, spol. s r.o.

3D tlač

KM Systém s.r.o.

Vývoj 3D skenovacieho zariadenia, školenie skenovacích techník

Lear Corporation
Seating Slovakia, s.r.o

3D tlač, analýza technologických parametrov, termoanalýza

LOCKER spol. s.r.o.

3D skenovanie

MATEC Slovakia, s.r.o., Lipany

3D skenovanie povrchov

MKW s.r.o.

3D skenovanie povrchov

PSS SVIDNIK, a.s.

Spracovanie technologických postupov

Regada, s.r.o.

Analýza technologických parametrov

SPINEA Technologies s.r.o.

Analýza zvuku, reverzné inžinierstvo, analýzy hluku

VOLKSWAGEN SLOVAKIA a.s.,
závod Martin

Analýza technologických parametrov