ARCHÍV

obalka
Štátnice 2019

Väzba záverečnej práce

Každá záverečná práca musí byť vyhotovená v dvoch exemplároch v tvrdej väzbe. Obálka záverečnej práce musí obsahovať: v hornej časti – názov univerzity a fakulty

Viac informácií »
Projekty

Nadácia Tatra Banky

Hlavnou ideou tohto projektu je zvýšiť kvalitu vyučovacieho procesu a prispieť k skvalitneniu výučby študentov v rámci odboru Počítačová podpora výrobných technológií konkrétne predmetu, ktorý

Viac informácií »
Projekty

Nadácia Volkswagen Slovakia 2016/2017

V akademickom roku 2016/2017 sa Katedra Počítačovej podpory Výrobných technológií zapojila po druhýkrát do projektu Rozvíjať Technik(o)u ktorý financuje Nadácia Volkswagen Slovakia. Nadácia dlhodobo podporuje akreditované

Viac informácií »