Terénne vozidlo buggy – Bc. Tomáš Magda

8. júna 2022 sme na našej katedre úspešne ukončili bakalárske štátne skúšky akademického roku 2021/22. Študenti odprezentovali svoje práce a ukázali, čo sa počas bakalárskeho štúdia naučili. Niektorí študenti boli nominovaní na cenu dekana, pretože ich práce boli nadpriemerné a prevyšovali požiadavky na vypracovanie bakalárskej práce. Jednou z takýchto prác bola aj práca študenta Bc. Tomáša Magdu, pod vedením Ing. Jozefa Tkáča, PhD., s názvom „Návrh konštrukcie terénneho vozidla buggy pomocou CAD softvéru“. Študent nielenže navrhol funkčný rám, ale aj terénne vozidlo buggy svojpomocne skonštruoval. Samotné terénne vozidlo buggy sme mali možnosť počas štátnic vidieť na pôde Fakulty výrobných technológií. Študentovi gratulujeme k vysokému hodnoteniu a prajeme veľa dobrých nápadov v inžinierskom štúdiu na Katedre počítačovej podpory výrobných technológií.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email