softvér

Pod pojmom ANSYS Classic sa vo všeobecnosti rozumie pôvodné grafické rozhranie programu ANSYS, ktorý sa takisto nazýva ANSYS APDL. Skratka APDL predstavuje ANSYS Parametric Design Language a predstavuje unikátny skriptovací jazyk, ktorý poskytuje skúsenému užívateľovi veľmi silný nástroj na ovládanie samotného programu. Tento softvér obsahuje celý programový balík od firmy ANSYS, Inc., ktorý v sebe zahŕňa celý rad špecializovaných nástrojov, ktoré slúžia buď na riešenie inžinierskych problémov, alebo ako podpora pri riešení týchto problémov.

Tento softvér slúži pre návrh a umiestnenie expertných systémov. Má ľahko ovládateľné vizuálne vývojové prostredie, novú metodológiu organizácie znalostí pomocou množiny stromov a pravidiel, umožňuje dopredné aj spätné reťazenie. Hotový expertný systém umožňuje implementovať do internetových stránok pomocou java appletov.

MATLAB je inžiniersky nástroj a interaktívne prostredie pre vedecké a technické výpočty, analýzu dát, vizualizáciu a vývoj algoritmov. MATLAB poskytuje riešenia v oblastiach, ako je aplikovaná matematika, strojové učenie, spracovanie signálu a komunikácie, spracovanie obrazu a počítačové videnie, finančná analýza a modelovanie, návrh riadiacich systémov, robotika a mnohých ďalších.

Data ORACLE je systém riadenia bázy dát (Oracle database management system – DBMS), moderný multiplatformový databázový systém s veľmi pokročilými možnosťami spracovania dát, vysokým výkonom a jednoduchou skálovateľnosťou. Je vyvíjaný spoločnosťou Oracle Corporation.

PTC Creo 5.0 prináša možnosti jedinečnej manipulácie s Multi-CAD dátami – umožňuje zákazníkom zjednotiť a pracovať s dátami z akéhokoľvek CAD systému – poskytuje nové nástroje pre podporu inovácií vo vývoji konceptu – uľahčuje riešenia každodenných konštrukčných úloh. Kľúčové výhody:

 • výkonné a flexibilné parametrické 3D CAD funkcie pre rýchlu tvorbu vysokokvalitných a inovatívnych výrobkov
 • široký rozsah funkčností umožňujúci rýchle uvedenie nového výrobku na trh
 • bezproblémová interoperabilita dát umožňuje vytvoriť všetko od návrhu až po výrobu rýchlejšie a lacnejšie
 • schopnosti aplikovania zmien v ktorejkoľvek fáze návrhu
 • automatické generovanie asociatívnych výstupov pre výrobu a služby

Rhinoceros ponúka ľahko používateľné nástroje na 3D modelovanie. Podporuje technológiu NURBS. Program je určený hlavne na tvorbu technických konceptov a podobne. Program okrem vytvorenia návrhu ponúka aj vytvorenie výkresov, analýzu rapid prototyping a pod. a v konečnom dôsledku celkovú výrobu. K programu exitujú aj rôzne zásuvné moduly.

RoboDK je univerzálny program pre simuláciu a off-line programovanie priemyselných robotov. Umožňuje rýchlu a intuitívnu tvorbu virtuálneho prostredia pre simuláciu robotizovaného pracoviska. Umožňuje prístup ku knižnici priemyselných robotov, nástrojov a zariadení od viacerých výrobcov. Využíva sa pri programovaní rôznych aplikácií robotov ako sú napr. zváranie, rezanie, obrábanie, lakovanie, 3D tlač a iné. Automaticky optimalizuje dráhu robota a kontroluje možný vznik kolízii na pracovisku.

We use RoboDK for simulation and offline programming of industrial robots.
www.robodk.com

Robot Studio vyvíjaný spoločnosťou ABB slúži na programovanie ABB priemyselných robotov. Robot Studio ponúka možnosť programovania robotizovaných pracovísk off-line s účasťou tvorby realistických simulácií vytvoreného projektu. Pre presné riadenie robota vo výrobe, softvér využíva virtuálny riadiaci systém ABB VirtualController.

Witness je štandardný interaktívny simulačný softvér často používaný pre plánovanie a optimalizáciu výroby, logistiky a služieb. Je využívaný na univerzitách a taktiež poskytuje široké využitie v praxi. Witness sa využíva najmä pri:

 • implementácii moderných metód riadenia
 • optimalizácii kapitálových investícií
 • plánovaní kapacít
 • identifikácii úzkych miest vo výrobe
 • optimalizácii výrobných dávok
 • overovaní výrobných postupov
 • rozmiestnení výrobných celkov
 • znižovaní rozpracovanej výroby
 • sledovaní kvality
 • optimalizácii procesov logistiky a služieb