Členovia Katedry počítačovej podpory výrobných technológií sa v dňoch 26-28. apríla zúčastnili medzinárodnej konferencie ICIEA 2018 – The 5 th International Conference on industrial Engineering and Applications, kde úspešne prezentovali príspevky riešené v rámci projektu APVV -16-0355.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email