Účasť na medzinárodnej konferencií ICIEA 2018

Členovia Katedry počítačovej podpory výrobných technológií sa v dňoch 26-28. apríla zúčastnili medzinárodnej konferencie ICIEA 2018 – The 5 th International Conference on industrial Engineering and Applications, kde úspešne prezentovali príspevky riešené v rámci projektu APVV -16-0355.