Nadácia Tatra Banky 2017/2018

Hlavnou ideou tohto projektu je zvýšiť kvalitu vyučovacieho procesu a prispieť k skvalitneniu výučby študentov v rámci odboru Počítačová podpora výrobných technológií konkrétne predmetu, ktorý študenti absolvujú v letnom semestri Technológie virtuálnej reality a rozšíriť proces základného vyučovacieho procesu o vybudovanie virtuálnej montáže prostredníctvom rozšírenej reality v generickom prostredí pokročilej ASMART montáže. Daný projekt je prístupný na realizáciu a experimentovanie študentom, taktiež pri realizácií bakalárskych a diplomových prác a umožňuje využiť potrebné vedomosti a zručnosti na trhu práce. Projekt komplexne predstavuje celok prínosov pre vzdelávanie katedrových pracovníkov, najmä na poskytnutie moderných montážnych a didaktických postupov vo vzťahu študentov v podobe zavádzania progresívnych digitalizačných metód priamo do pedagogického procesu predovšetkým s dôrazom na virtuálnu realitu

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email