Recyklácia plastov pre prototypovú a malosériovú výrobu – Grantový program Kvalita vzdelávania Tatra banky 2019

english

Umelé hmoty sa stali neoddeliteľnou súčasťou jednotlivca a nie je ich možné z každodenného života úplne vylúčiť. V rámci tohto projektu sa Katedra počítačovej podpory výrobných technológií  zaviazala v spolupráci s Nadáciou Tatra banky k doplneniu vybavenia pracoviska a k vytvoreniu podmienok na recykláciu odpadových plastových materiálov. Recyklát je využívaný v procese výučby v  rámci vývoja nových produktov v rôznych formách, napríklad ako granulát pre vstrekovací lis alebo polotovar pre CNC obrábacie centrá. Počas pandémie vírusu COVID-19 boli odpadové plasty zhodnocované napríklad aj vo forme vlákien pre 3D tlačiarne za účelom výroby ochranných štítov pre zdravotníkov. Pre budúcnosť nás všetkých je nevyhnutné motivovať študentov aby pristupovali zodpovedne k spracovaniu odpadu a hľadali nové cesty, ako efektívne zhodnotiť obmedzené zdroje planéty.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email