V tomto akademickom roku 2017/2018 sa Katedra Počítačovej podpory Výrobných technológií zapojila po tretíkrát do projektu Rozvíjať Technik(o)u, ktorý financuje Nadácia Volkswagen Slovakia. Grantový program „Rozvíjať technik(o)u“ je určený na podporu ambicióznych a motivovaných pedagógov v spolupráci so študentami v rámci technického vzdelávania, zaujímavých inovatívnych projektov na technicky zameraných univerzitách na Slovensku.

Hlavnou ideou predkladaného projektu je navrhnúť nabíjacie stanice pre rozvoj elektromobility na pôdach škôl pre nabíjanie alternatívnych osobných prepravných prostriedkov. Študenti vďaka tomuto projektu okrem iného nadobudnú základné návyky pre správne zaobchádzanie s akumulátormi. Tieto skúsenosti neskôr využijú pri starostlivosti o vlastný elektromobil, ktorý je lídrom dopravy budúcnosti.

Jedným z cieľom je navrhnúť a realizovať v rámci bakalárskych a diplomových prác nabíjaciu stanicu pre širšiu škálu alternatívnych osobných prepravných prostriedkov na území fakulty. Študenti pracujú na virtuálnych návrhoch na rôznych úrovniach počas semestrálnych zadaní a záverečných prác (BP/DP) v rámci predmetov vyučovacích na Katedre počítačovej podpory výrobných technológií. Realizovaný projekt takto poslúži ako predloha, inšpirácia pre ďalšie inštitúcie, nie len vzdelávacie. Štatutárnym zástupcom projektu je dekan fakulty Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc., ktorý dbá na správne smerovanie a plnenie cieľov vyplývajúcich zo vzájomnej spolupráce.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email