Laboratórium reverzného inžinierstva

REVERSE ENGINEERING LABORATORY

Anotácia:

Laboratórium ponúka komplexné možnosti riešenia problémov s využitím techník reverzného inžinierstva.  Medzi základné činnosti patria: Kontrola kvality povrchov a tvorba CAD modelov na základe existujúcich telies. Rekonštrukcia opotrebených a poškodený súčastí. Výroba funkčných dielov a prototypov. Recyklácia plastov. Pre nadobudnutie praktických zručností v rámci  cvičení z rôznych predmetov,  študenti majú k dispozícii nasledovné vybavenie:

Softvérové vybavenie:

 • PTC Creo Parametric
 • VXelements
 • CatalystEX
 • Simplyfy3d
 • Voxelizer
 • Autodesk Netfabb Premium

Hardvérové vybavenie:

 • uPrint SE
 • MakerBot METHOD X
 • Formlabs 1+
 • Zmorph VX
 • E3D Motion System and ToolChanger
 • Palette 2 Pro
 • FilaFab PRO 350 EX
 • Form Wash
 • Form Cure
 • Čistička podporného materiálu SCA – 1200HT
 • ZScanner 700
 • LPX PiCZA 250
 • Microscribe G2
 • DAVID 4 SLS
 • Vaquform DT2
 • Mufľová laboratórne pece LMH 07/12
 • Laboratórny vstrekovací lis: 110A Megatron
 • Laboratórny drvič plastov FilaMaker
 • Rôzne RepRap 3D tlačiarne