Laboratórium aplikácií IT v priemysle

LABORATORY OF IT APPLICATIONS IN INDUSTRY

Anotácia:

Laboratórium je zamerané na možnosti spojenia pokročilých technológií aditívnej výroby, robotechnológií a nástrojov generatívneho dizajnu s cieľom tvorby konštrukčných prvkov väčších rozmerov pri vývoji nových a tvarovo zložitejších dizajnov ako je bežné pozorovať pri klasickej 3D tlači súčasne dostupných zariadení. Softvérové a hardvérové vybavenie je orientované na komplexné riešenie pre hlbší prienik do oblasti 3D tlače prostredníctvom robotického ramena pri využití nástrojov generatívneho dizajnu ako súčasne rozvíjajúcej a pokrokovej oblasti dizajnovania. Študenti sa v týchto priestoroch bližšie zaoberajú návrhom 3D dizajnov, programovaním priemyselných/kolaboratívnych/edukačných robotov, simuláciou robotických pracovísk, PLC riadením procesov, ako aj výrobou a následnou aplikáciou navrhovaných komponentov technických riešení.

Softvérové vybavenie:

 • PTC Creo Parametric
 • Altair Inspire
 • Rhinoceros
 • Robot Studio
 • RoboDK
 • Dobot Studio
 • Dobot Vision
 • Studio5000
 • KNX5100C

Hardvérové vybavenie:

 • Priemyselný robot ABB IRB 140
 • Kolaboratívny robot Universal UR5
 • Kolaboratívny robot Dobot MG400 s príslušenstvom
 • Edukačný robot Dobot Magician Educational/Lite s príslušenstvom (dopravník, pojazd, sada Arduino Kit, Vision Kit)
 • Uchopovacie a automatické výmenné nástrojové príslušenstvo Schunk
 • 3D tlačové hlavy na rameno robota
 • MicroMotion set Allen-Bradley s PLC riadením a príslušenstvom so snímačmi
 • Smart vision systém pre strojové učenie
 • 3D tlačiareň Creality CR 30 Mill