Laboratórium IMAP (Integrovaná Mobilná Analýza Procesov)

IMAP LABORATORY (INTEGRATED MOBILE PROCESS ANALYSIS)

Anotácia:

Laboratórium Integrovanej Mobilnej Analýzy Procesov obsahuje viacero zariadení, ktoré je možné použiť napr. na meranie a záznam teplotných dejov výrobných procesov, detekciu porúch materiálovej homogenity a defektných stavov v ťažko dostupných oblastiach zariadení a výrobkov, ako aj analýzu hladiny ultrazvuku a detekciu pri ložiskách a potrubiach pri prevádzke.  Použitím jednotlivých zariadení je možné skúmať vizualizáciu, detekciu a evaluáciu veličín pri extrémne rýchlych dejoch priemyselných procesov a komplexnú analýzu vibračných dejov výrobných procesov. V tomto laboratóriu sa taktiež nachádzajú zariadenia pre bezkontaktné vysoko presné meranie vibrácií, na diagnostiku a vyhľadávanie porúch v moderných elektrických systémoch či na analýzu a záznam elektrických signálov pri prevádzke strojov. Špeciálnu veľkoformátovú tlačiareň môžu študenti a zamestnanci katedry využiť napr. pre tlač vedeckých posterov na konferencie.

Softvérové vybavenie:

 • PTC Creo Parametric
 • Analytický softvér FLIR Reporter Professional 9.0
 • MiDAS 4.0 Express

Hardvérové vybavenie:

 • Termokamera FLIR T425
 • Vysokorýchlostná kamera FASTEC IMAGING TroubleShooter
 • Ultrazvukový defektoskop
 • Priemyselný videoskop
 • Vibračný analyzátor
 • Laserový vibrometer
 • Kliešťový multimeter
 • Digitálny osciloskop
 • Analyzátor elektromagnetického rušenia
 • Zariadenie na ustavovanie polohy strojov
 • Zariadenie pre meranie ultrazvuku
 • Laserový merač vzdialenosti
 • Multimeter
 • Špeciálna veľkoformátová tlačiareň (Plotter)