Laboratórium virtuálnej reality

VIRTUAL REALITY LABORATORY

Anotácia:

Laboratórium slúži na výskum a výučbu virtuálnej a rozšírenej reality. Pre virtuálnu realitu sú k dispozícii programy Unity 3D a Unreal. Pre počítačové modelovanie sa používajú programy Rhinoceros a PTC Creo, kde Rhinoceros ponúka aj možnosť počítačového modelovania vo virtuálnej realite, vďaka doplnku Mindesk. Rozšírená realita sa vytvára pomocou programov Vuforia Studio a Unity. Laboratórium ponúka hardvérové vybavenie, ktoré plnohodnotne postačuje pre potreby virtuálnej a rozšírenej reality. V tomto laboratóriu sa vyučuje predmet s názvom Technológie virtuálnej reality.

Softvérové vybavenie:

 • Unity
 • Unreal
 • Rhinoceros
 • PTC Creo Parametric
 • Vuforia Studio

Hardvérové vybavenie:

 • HTC Vive pro (2x)
 • HTC Cosmos Elite
 • HTC Vive Tracker (5x)
 • Oculus Quest 2
 • Moverio BT – 350
 • Lenovo tab M10 (6x)
 • Vizualizačný box LCD 21,5″