Laboratórium počítačovej podpory výrobných technológií

LABORATORY OF COMPUTER AIDED MANUFACTURING TECHNOLOGIES

Anotácia:

Laboratórium počítačovej podpory výrobných technológií je určené pre výuku v oblasti simulácii trieskového obrábania. Vybavenie laboratória, ktoré je kombinované s učebňou umožňuje prístup užívateľov k výpočtovej technike a príslušnému softvéru. Vzhľadom na to že súčasťou laboratória sú aj výrobné stroje, majú študenti možnosť oboznámiť sa s príslušným vybavením a vykonávať potrebné úpravy súvisiace so simuláciou. Vo finálnej fáze umožňuje takáto kombinácia laboratória s učebňou verifikáciu procesov obrábania na dostupnom vybavení.

Softvérové vybavenie:

  • Softvérový balík spoločnosti PTC (Creo Parametric v rátane všetkých modulov, Illustrate)
  • RobotStudio ABB
  • Unity 3D

Hardvérové vybavenie:

  • EMCO Concept Mill 55;
  • EMCO Concept Turn 55;
  • EMCO GE Fanuc Series 0 Control Panel X9A000;
  • CNC milling machine Kosy 2
  • 11x Základné PC vybavenie integrovanej učebne pre počítačovú podporu výrobných technológií