Ing. Jakub Kaščak, PhD.

odborný asistent

english
 • +421 55 602 6349
 • jakub.kascak@tuke.sk
 • Štúrova 31, Kancelária č. 13.

Kompetentnosť pracovníka spočíva z jeho skúseností z hľadiska monitorovania a diagnostiky výrobných systémov, interpretáciou výsledkov meraní za využitia technológie virtuálnej a rozšírenej reality, počítačovej podpory výrobných technológií, reverzného inžinierstva a nedeštruktívneho skúšania materiálov. Má dobré znalosti z ovládania Adobe (Indesign, Illustrator, Photoshop), Rhinoceros, NI Labview a rôznych CAD/ CAM aplikácií (PTC Creo, Illustrate, Thingworx a Vuforia studio,Solid Edge, ProE).

ŽIVOTOPIS

 • 09/2020 – súčasnosť: Odborný asistent, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove. 
Vzdelanie:
 • 2020: Doktorandské štúdium „PhD.“ v študijnom programe Počítačová podpora výrobných technológií, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove.
 • 2015: Inžinier (Ing.) vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, štátna skúška v odbore: „Monitoring a diagnostika technických zariadení“ Technická Univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove.
 • 2012: Bakalár (Bc.) vysokoškolské vzdelanie I. stupňa, štátna skúška v odbore: „Monitoring a diagnostika technických zariadení“ Technická Univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove.                                    

jazykové znalosti

 • Anglický jazyk.
 • Nemecký jazyk.

vedecká orientácia

 • Aditívne technológie; CAD systémy, simulácia procesu obrábania.

projekty

SPOLURIEŠITEĽ DOMÁCICH PROJEKTOV:
 • Implementácia filozofie Concurrent Engineering do vzdelávacieho nástroja v oblasti počítačovej podpory technologickej prípravy výroby.
 • Transfér nových prístupov výučby technologicky orientovaných predmetov a implementácia výučby v podmienkach praxe pre súčasné potreby slovenského priemyslu.
iné projekty:
 • Inštitucionálna úloha IU 2018: Návrh a realizácia univerzálnej tlačovej hlavy s extruderom pre technológiu aditívnej výroby z plastov a recyklátov prostredníctvom robotického ramena (spoluriešiteľ).

zahraničné pobyty

 • 2019: Technical University of Cluj – Napoca, Machine Building Faculty – Department of Manufacturing Engineering.
 • 2018: Technical University of Ostrava – Faculty of Mechanical Engineering, Department of Machining and Assembly.
 • 2018: University of Miskolc – Department of Materials Handling and Logistics.
 • 2018: Technical University of Cluj – Napoca, Machine Building Faculty – Department of Manufacturing Engineering.
 • 2018: Kielce University of Technology – Department of Mechanical Technology and Metrology.

významné publikácie

 • Non-destructive diagnostics of hard-to-reach places by spatial digitization. In: TEM Journal. Vol. 7, no. 3 (2018), p. 612-616. – ISSN 2217-8333. [TELIŠKOVÁ, Monika – TÖRÖK, Jozef – DUPLÁKOVÁ, Darina – KAŠČAK, Jakub – MEZENCEVOVÁ, Viktória – BIRČÁK, Jaroslav]
 • Design of triaxial production device. In: Manufacturing Technology. No. 3 (2018), 406-410 – ISSN 1213-2489. [KAŠČAK, Jakub – TELIŠKOVÁ, Monika – TÖRÖK, Jozef – KOČIŠKO, Marek – POLLÁK, Martin].
 • Orientation of the Model in SLS Printing and its Influence on Mechanical Properities. In: TEM Journal : Vol. 7, no. 4 (2018), p. 723-730 – ISSN 2217-8309. [TÖRÖK, Jozef – KAŠČAK, Jakub – KOČIŠKO, Marek – TELIŠKOVÁ, Monika – DOBRÁNSKY, Jozef].
 • Digitization of historical artworks for archiving purposes and reproduction with use of available reverse engineering methods . In: MM Science Journal: Vol . March (2019), s. 2778-2782 – ISSN 1803-1269. [DOBRÁNSKY, Jozef – TÖRÖK, Jozef – BARON, Petr – TELIŠKOVÁ, Monika – KAŠČAK, Jakub].
 • Macrostructure digitalization of the roadway surface profiles. In: MM Science Journal: Vol. March (2019), s. 2839-2844 – ISSN 1803-1269. [KAŠČAK, Jakub – BARON, Petr – TÖRÖK, Jozef – POLLÁK, Martin – TELIŠKOVÁ, Monika].
 • Design of the 3D printhead with extruder for the implementation of 3D printing from plastic and recycling by industrial robot. In: TEM Journal, Vol. 8, no. 3 (2019), p. 709-713- ISSN 2217-8309 [POLLÁK, Martin – KAŠČAK, Jakub – TELIŠKOVÁ, Monika – TKÁČ, Jozef].

Kliknutím na logo sa zobrazí celková publikačná činnosť zamestnanca

pedagogické aktivity

VEDENIE CVIČENÍ Z PREDMETOV:
 • Programovacie jazyky ll.
 • Počítačové modelovanie I.
 • Počítačové modelovanie ll.
 • Počítačový návrh nástrojov a prípravkov.
 • Počítačom podporovaná výroba.