Aktuálne projekty

Prebiehajúce projekty na katedre

veda a výskum

PROJEKTY KEGA

  • 001TUKE-4/2018 Implementácia filozofie Concurrent Engineering do vzdelávacieho nástroja v oblasti počítačovej podpory technologickej prípravy výroby
  • 007TUKE-4/2018 Implementácia inovatívnych prístupov do procesu výučby v oblasti počítačovej podpory navrhovania sofistikovaných produktov vhodných pre technológie aditívnej výroby

PROJEKTY VEGA

  • 1/0440/18 Výskum technického systému pre identifikáciu priemeru a vibrácií obrobkov počas výrobných operácií v automobilovom priemysle
  • 1/0403/18 Výskum a vývoj moderných prostriedkov systémov riadenia technologických procesov využitím experimentálnych a počítačových metód

PROJEKTY APVV

  • APVV-16-0355 Výskum mechatronických uzlov s vysokými nárokmi na presnosť