aktuality na katedre

Novinky

Skriptá – PTC Creo 9

Na našej webovej stránke KPPVT v časti ŠTUDENTI pribudla nová záložka ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY. V tejto záložke oddnes máte sprístupnené Skriptá – PTC Creo 9.      

Štátnice

Terénne vozidlo buggy – Bc. Tomáš Magda

8. júna 2022 sme na našej katedre úspešne ukončili bakalárske štátne skúšky akademického roku 2021/22. Študenti odprezentovali svoje práce a ukázali, čo sa počas bakalárskeho štúdia naučili. Niektorí študenti boli

Skriptá – PTC Creo 9

Na našej webovej stránke KPPVT v časti ŠTUDENTI pribudla nová záložka ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY. V tejto záložke oddnes máte sprístupnené Skriptá – PTC Creo 9.      

Dozvedieť sa viac »

odovzdávanie
záverečných Bc. prác

denné a externé štúdium

Odovzdať záverečnú prácu
bude možné
ŠTVRTOK a PIATOK
od 08.00 do 14.00
v miestnosti č.14.

Každý študent si musí prácu prísť odovzdať osobne.