aktuality na katedre

Veselé Vianoce a šťastný nový rok

Vážený študenti, milý priatelia! Dovoľte nám, aby sme Vám čo najsrdečnejšie popriali

Viac informácií 18. decembra 2018

Startup Weekend Žilina (26.10. – 28.10.2018)

Vážený študenti, milý priatelia! Dovoľte nám, aby sme Vás čo najsrdečnejšie pozvali na: Startup Weekend Žilina ktorý sa uskutoční 26.10 - 28.10.2018 v Žiline. viac info na …

Viac informácií 10. októbra 2018

Prebiehajúce projekty na katedre

veda a výskum

PROJEKTY KEGA

  • 001TUKE-4/2018 Implementácia filozofie Concurrent Engineering do vzdelávacieho nástroja v oblasti počítačovej podpory technologickej prípravy výroby
  • 007TUKE-4/2018 Implementácia inovatívnych prístupov do procesu výučby v oblasti počítačovej podpory navrhovania sofistikovaných produktov vhodných pre technológie aditívnej výroby

PROJEKTY VEGA

  • 1/0440/18 Výskum technického systému pre identifikáciu priemeru a vibrácií obrobkov počas výrobných operácií v automobilovom priemysle
  • 1/0403/18 Výskum a vývoj moderných prostriedkov systémov riadenia technologických procesov využitím experimentálnych a počítačových metód

PROJEKTY APVV

  • APVV-16-0355 Výskum mechatronických uzlov s vysokými nárokmi na presnosť