aktuality na katedre

promocie
ŠTÁTNE SKÚŠKY 2020

Harmonogram BP. štátnic – 8.6. – 11.6.2020 – II.KOMISIA

V tejto sekcií je zobrazený harmonogram bakalárskych štátnic – 2020 (II. KOMISIA) – 8.6. – 11.6.2020. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí v harmonograme prosím kontaktujte Ing. Ľudmilu Novákovú – Marcinčínovú, PhD. e-mailom (ludmila.novakovamarcincinova@tuke.sk). 

promocie
ŠTÁTNE SKÚŠKY 2020

Harmonogram BP. štátnic – 8.6. – 11.6.2020 – I.KOMISIA

V tejto sekcií je zobrazený harmonogram bakalárskych štátnic – 2020 (I. KOMISIA) – 8.6. – 11.6.2020. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí v harmonograme prosím kontaktujte Ing. Ľudmilu Novákovú – Marcinčínovú, PhD. e-mailom (ludmila.novakovamarcincinova@tuke.sk). 

promocie
ŠTÁTNE SKÚŠKY 2020

Harmonogram ING. štátnic – 18.5. – 22.5.2020 – II.KOMISIA

V tejto sekcií je zobrazený harmonogram inžinierskych štátnic – 2020 (II. KOMISIA) – 18.5. – 22.5.2020.V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí v harmonograme prosím kontaktujte Ing. Moniku Törökovú, PhD. e-mailom (monika.torokova@tuke.sk).   

odovzdávanie
záverečných Bc. prác

denné a externé štúdium

Odovzdať záverečnú prácu
bude možné
ŠTVRTOK a PIATOK
od 08.00 do 14.00
v miestnosti č.14.

Každý študent si musí prácu prísť odovzdať osobne.