aktuality na katedre

Partneri

REGADA – Poď pracovať k nám

V prípade záujmu, svoje životopisy spolu s motivačným listom zasielajte na mail adresu personalistika@regada.sk  

Partneri

REGADA – Poď pracovať k nám

V prípade záujmu, svoje životopisy spolu s motivačným listom zasielajte na mail adresu personalistika@regada.sk  

odovzdávanie
záverečných Bc. prác

denné a externé štúdium

Odovzdať záverečnú prácu
bude možné
ŠTVRTOK a PIATOK
od 08.00 do 14.00
v miestnosti č.14.

Každý študent si musí prácu prísť odovzdať osobne.