aktuality na katedre

Pozvánka na konferenciu ACMAE 2018

Vážený kolegovia, milý priatelia! Dovoľte nám, aby sme Vás čo najsrdečnejšie pozvali na: The 9th Asia Conference on Mechanical and Aeorospace Engineering ktorá sa uskutoční 29-31 Decembra …

Viac informácií 8. augusta 2018

Účasť na medzinárodnej konferencií ICIEA 2018

Členovia Katedry počítačovej podpory výrobných technológií sa v dňoch 26-28. apríla zúčastnili medzinárodnej konferencie ICIEA 2018 – The 5 th International Conference on industrial …

Viac informácií 13. júna 2018

Nadácia Tatra Banky

Hlavnou ideou tohto projektu je zvýšiť kvalitu vyučovacieho procesu a prispieť k skvalitneniu výučby študentov v rámci odboru Počítačová podpora výrobných technológií konkrétne …

Viac informácií 26. apríla 2018

Prebiehajúce projekty na katedre

veda a výskum

PROJEKTY VEGA

  •  

PROJEKTY KEGA

  •