aktuality na katedre

COVID-19

PREVENTÍVNE OPATRENIA FVT TUKE V SÚVISLOSTI S COVID-19.

Vážení zamestnanci a študenti FVT, v rámci preventívnych opatrení FVT TUKE v súvislosti s COVID-19 sa na základe rozhodnutia vedenia TUKE ruší vyučovací proces v prezenčnej forme štúdia do odvolania. Dôrazne

Pozvánky

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ – FVT 2020

Dňa 11.02.2020 o 10:00 hod. Vás Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove srdečne pozýva na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ.

odovzdávanie
záverečných Bc. prác

denné a externé štúdium

Odovzdať záverečnú prácu
bude možné
ŠTVRTOK a PIATOK
od 08.00 do 14.00
v miestnosti č.14.

Každý študent si musí prácu prísť odovzdať osobne.