logo_KPPVT-04

Katedra počítačovej podpory výrobných technológií

FAKULTA VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ SO SÍDLOM V PREŠOVE

PROJEKTY
Nadácia Volkswagen Slovakia 2017/2018

V tomto akademickom roku 2017/2018 sa Katedra Počítačovej podpory Výrobných technológií zapojila po tretíkrát do projektu Rozvíjať Technik(o)u, ktorý financuje Nadácia Volkswagen Slovakia. Grantový program „Rozvíjať technik(o)u“ je určený na podporu ambicióznych a motivovaných pedagógov v spolupráci so študentami v rámci technického vzdelávania, zaujímavých inovatívnych projektov na technicky zameraných univerzitách na Slovensku.

PROJEKTY
Nadácia Volkswagen Slovakia 2016/2017

V tomto akademickom roku 2016/2017 sa Katedra Počítačovej podpory Výrobných technológií zapojila po druhýkrát do projektu Rozvíjať Technik(o)u ktorý financuje Nadácia Volkswagen Slovakia. Nadácia dlhodobo podporuje akreditované vzdelávanie pre učiteľov s cieľom zavádzať technické aktivity do každodenných vzdelávacích procesov už od materských škôl. Okrem toho každoročne vyhlasuje grantové programy pre stredné odborné školy i univerzity, v ktorých si žiaci a študenti môžu svoje technické vedomosti preveriť aj v praxi.

KONFERENCIE
ICMAE 2018

Vážení kolegovia, milí priatelia!
Dovoľte nám, aby sme Vás čo najsrdečnejšie pozvali na:

The 9th International Conference on Mechanical
and Aerospace Engineering

ktorá sa uskutoční 10. - 13. Júla 2018 v Budapešti.
viac info na: www.icmae.org

previous arrow
next arrow
Slider

PERSONÁLNE OBSADENIE

VEDENIE KATEDRY

PROFESORI

ODBORNÍ ASISTENTI

VÝSKUMNÍ PRACOVNÍCI

INTERNÍ DOKTORANDI

KATEDRA POČÍTAČOVEJ PODPORY VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ

FAKULTA VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH SO SÍDLOM V PREŠOVE

Štúrova 31, 080 01 Prešov 
Tel. č. katedra: +421 55 602 6371
Tel. č. vrátnica: +421 55 602 6383