Aktuality

Projekty

Nadácia Volkswagen Slovakia 2016/2017

V akademickom roku 2016/2017 sa Katedra Počítačovej podpory Výrobných technológií zapojila po druhýkrát do projektu Rozvíjať Technik(o)u ktorý financuje Nadácia Volkswagen Slovakia. Nadácia dlhodobo podporuje akreditované

Viac informácií »